Педради у коледжі

     Завдання  коледжу  на  ІІ  семестр 2021/2022н.р. розглядали на педагогічній нараді. Серед основних напрямів діяльності коледжу в.о. директора Жанна Василівна Смолова вказала освітню діяльність, розробку ОПП, проведення самоаналізу, розвиток матеріально-технічної бази, професійний розвиток викладачів. Значну увагу буде приділено молодіжній політиці, розвитку soft skills, вступній кампанії. Працюватиме коледж і над реалізацією уже діючих проектів та над  упровадженням нових, зокрема «Цифровий коледж».
     Аналізуючи освітню діяльність І семестру, викладачі вказали на ті заходи, які будуть реалізовуватися у наступному семестрі. Зокрема, підготовка до ДПА (ЗНО), КРОКу М, Державної кваліфікаційної атестації. Буде продовжено дію проекту «Практика щодня». Працюватимуть викладачі над поповненням електронного навчального контекту. Викладачі клінічних дисциплін продовжують роботу над упровадженням стимуляційного навчання. 
     У коледжі створені робочі групи, які будуть працювати над розробкою ОПП відповідно до нового стандарту 223 «Медсестринство» та підготовкою до самоаналізу по 4 напрямках: безпечне освітнє середовище, система оцінювання, управлінська діяльність, педагогічна діяльність.
     Значна увага буде приділена зміцненню, удосконаленню, поповненню матеріально-технічної бази коледжу, плануємо залучати додаткові платні послуги, залучати спонсорів.
     У ІІ семестрі продовжуватиметься робота щодо удосконалення професійного розвитку викладачів. Уже гарно зарекомендували себе такі форми розповсюдження власного досвіду як авторські курси, вебінари, майстер-класи, які проводять наші викладачі для вчителів шкіл, коледжів, усіх зацікавлених осіб. Плануємо розширити  спектр освітніх послуг. Циклові комісії продовжуватимуть вивчення педагогічної діяльності викладачів, що атестуються. План підвищення кваліфікації на 2022 календарний рік розглянутий на педагогічній нараді та затверджений. Уся методична робота викладачів зібрана у хмарному середовищі на спільному диску, заповнюють е-портфоліо, здають звіти, плани.
    Співпраця з роботодавцями, стейкхолдерами, громадськими організаціями випускниками у ІІ семестрі 2021/2022н.р. буде продовжена. Гарно зарекомендували себе «гостьові лекції», круглі столи, конференції, спільні заходи.
    У ІІ семестрі починаємо основний етап реалізації проєкту «Цифровий коледж». Усі напрацювання, які вже є, будуть використані, доповнені, узагальнені. Педагогічний колектив буде продовжувати роботу щодо дотримання норм академічної доброчесності, розроблятиме Політику розвитку soft skills у ЛФМК.  
Окрема тема: «Молодіжна політика». Завідувач відділення Пухно Світлана Михайлівна охарактеризувала заходи, що будуть проведені у ІІ семестрі, вказала на їх значення для формування національної свідомості розвитку активного громадянина, softskills.
     Значну роботу буде проведено щодо популяризації вступу у коледж. Профорієнтаційна робота буде удосконалюватись та урізноманітнюватись.
     Провівши swot – аналіз діяльності коледжу визначивши сильні  та слабі сторони, педагогічний колектив, використовуючи свої можливості, буде працювати над удосконаленням освітньої діяльності, підготовкою конкурентоспроможного медичного працівника.