Працює рада із забезпечення якості освіти

     На черговому засіданні ради із забезпечення якості освіти, що  відбулася  у перший день нового семестру, члени ради, дирекція коледжу визначили шляхи реалізації основних напрямів діяльності коледжу.
     Завдання, що стоять перед колективом коледжу та випливають із стратегії розвитку до 2024 роки, передбачають  подальшу роботу по підготовці до Акредитації, над розробкою ОПП та охоплюють усі напрями діяльності навчального закладу.
     Працюватимуть викладачі і над поповненням, удосконаленням електронного навчального контекту.  Викладачі клінічних дисциплін  працюватимуть   над вивченням ситуаційного навчання та запроваджують його уже на своїх заняттях. «Загальноосвітники»  готуватимуть студентів  до здачі ДПА (у формі ЗНО).
    Педагогічний колектив коледжу працює над вивченням питання формувального   оцінювання, компетентностей, м’яких навичок. Питанню академічної доброчесності  буде приділена певна увага у ІІ семестрі. Всі викладачі, дирекція   працює над реалізацією проектів «Цифровий коледж», «Практика  щодня», «Навчання громадськості міста домедичній  допомозі» та інших.
   Особливо актуальним  в нинішній час є питання залучення додаткових коштів для розвитку навчального закладу. Члени ради із забезпечення якості освіти розглянули можливі шляхи залучення таких коштів.