Працюють педагогічні ради

     На заключній  педагогічній нараді І семестру 2021/2022н.р. колектив коледжу підводив підсумки роботи та розробляв завдання на І семестр.
     Велику увагу приділили аналізу екзаменаційної сесії студентів 4 курсу з основних клінічних дисциплін: внутрішня медицина, хірургія, педіатрія, акушерство та гінекологія. Цього року студенти мали можливість проявити свої знання та вміння, працюючи на різних «станціях». Були організовані "станції": 
    Невідкладні стани
    Серцево–легенева  реанімація
    Симптоми «гострого живота» 
    Практичні навички
    Ін’єкційна техніка
    Фельдшер ФАПу (ситуаційна  задача)
    Фельдшер ЕМД
    «Здорова дитина»
     Пропедевтика
     Зняття ЕКГ та його інтерпретація
     Тестування.
       Уже кілька років на ДКР, олімпіадах з клінічних дисциплін,  екзаменах   організовуються такі станції. Кожен студент володіє всіма навичками, що передбачені Програмою вивчення дисциплін. А на таких станціях викладач перевіряє не тільки практичні навички, а й уміння студента діяти швидко, точно, правильно в умовах максимально наближених до реальних, розвиток  м’яких навичок, вміння критично мислити, працювати в команді, управляти змінами. До усіх ситуаційних задач, до практичних навичок  розроблені покрокові алгоритми, чек – листи. 
      Кожний викладач, який перевіряв знання   студентів на станціях, вказав про недоліки, які мали місце, про позитивні сторони та запропонував завдання, що планує зробити у ІІ семестрі, щодо ліквідації недоліків. До прийому іспитів були задіяні також і лікарі Лебединської ЦРЛ.
      Викладачі клінічних дисциплін розробили завдання по ліквідації  недоліків за підсумками екзаменів. І основну увагу педагогічний колектив у ІІ семестрі буде приділяти удосконаленню комунікативних навичок під час спілкування з пацієнтом, взаємодії в команді. Буде продовжена робота по створенню ситуаційних задач з максимальною візуалізацією. Працюватимуть викладачі і над питанням «Стандартизований пацієнт», удосконаленням  алгоритмів та чек-листів.
     Передбачено проведення тренінгів «Обстеження пацієнта за шкалою MEND-EXAM», «ГПМК, надання допомоги на до госпітальному етапі», по відпрацюванню практичних навичок  BLS і  PALS,  обстеженню пацієнтів  за алгоритмом АВСДЕ. Широко використовують викладачі клінічних дисциплін  онлайн-платформу TESIMED на заняттях та під час підготовки до занять.
     Таким чином, детальний аналіз сильних та слабких сторін, моніторинг навчальних досягнень студентів з клінічних дисциплін, дозволяє викладачам не стояти на місці, а удосконалюватися самим та навчати цьому студентів.