Академічна доброчесність

     Питанню академічної доброчесності була присвячена одна із нарад при в.о. директора коледжу.  
     Розглядаючи систему та механізм академічної доброчесності як елемент внутрішньої системи забезпечення якості освіти, педагогічний колектив уже вкотре звертається до нормативних документів, що регламентують види академічної недоброчесності та порядок їх виявлення і відповідальності за недотримання академічної доброчесності. Були внесені деякі поправки у Положення про академічну доброчесність у коледжі та Процедуру  виявлення академічної недоброчесності. Обрано комісію, яка згідно Процедури буде розглядати питання відповідальності учасників освітнього процесу за недотримання академічної доброчесності.