Забезпечення якості освіти

    Питанню забезпечення якості освіти  в коледжі приділяється особлива увага. Цього року створена Рада з питань забезпечення якості освіти. Активно працюємо над розбудовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти, удосконалюється  Положення про внутрішню систему якості освіти. Дирекція спільно з педагогічним колективом постійно працюють над удосконаленням освітньої діяльності коледжу. 
    Під час наради 13 вересня 2021року в.о. директора Жанна Смолова детально зупинилася на чотирьох напрямах внутрішньої системи оцінювання якості освіти. У своїй інформації Жанна Василівна вказала на що треба спиратися, визначаючи напрями та правила вивчення внутрішньої системи та як слід забезпечити функціонування компонентів внутрішньої системи. У коледжі розроблена Стратегія розвитку на 2021-2024 роки, освітні програми спеціалізації Лікувальна та Сестринська справа, визначені місія та візія, основні стратегічні цілі навчального закладу. Крім наявності стратегії коледжу, розроблений річний план навчального закладу та його структурних підрозділів. З кожної дисципліни розроблені чіткі критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.
    В.о. директора вказала, що упродовж навчального року заплановано самооцінювання діяльності коледжу. Дирекція, педагогічний колектив коледжу вважає, що результати самооцінювання можуть стати підставою для коригування стратегії розвитку навчального закладу, дозволять визначити шляхи удосконалення на короткострокову та довгострокову перспективи. Ми вважаємо, що самооцінювання – не самоціль, а головне – безперервне удосконалення якості освітньої діяльності, оскільки наша мета – підготовка висококваліфікованого спеціаліста.