Методичний семінар-практикум «Особливості проведення практичних занять з клінічних дисциплін в умовах змішаного навчання»

    12 квітня 2021р. в онлайн форматі в коледжі був проведений методичний семінар-практикум «Особливості проведення практичних занять з клінічних дисциплін в умовах змішаного навчання». Заступник директора з навчальної роботи Смолова Ж.В. акцентувала увагу на важливості формування  професійних  умінь, навичок і компетентностей на практичних заняттях.
    Про завдання, задачі, методи навчання, які використовуються на різних етапах практичного заняття вказала методист коледжу  Волошина Н.І. Зважуючи на карантинні обмеження червоної зони, всі заняття проводяться онлайн. Однак, у коледжі активно використовується платформа G Suite, що дає можливість якісно  проводити практичні заняття  на клінічних  дисциплінах та дозволяє підготувати компетентного  спеціаліста.  Викладачі постійно урізноманітнюють свої методи роботи на занятті. І сьогодні всі ділилися своїм досвідом роботи. У сервісі Classroom у кожного викладача створені «живі кімнати» з кожною групою, з кожної дисципліни, що дозволяє дуже просто комунікувати викладачам зі студентами, організувати так освітній процес, щоб усі були задіяні,  працювали творчо, активно, з достатньою розумовою напруженістю.
        Сьогодні разом з традиційними формами і методами роботи на практичному  занятті, викладачі використовують онлайн-інструменти, сервіси, додатки, платформи, програми для подачі нового матеріалу, для спільної роботи з групою щодо формування навичок та вмінь, для перевірки рівня знань.
      Голова циклової  комісії клінічних дисциплін Слуцька Л.І. поділилася досвідом проведення практичних занять онлайн.  В Classroom студенти можуть ознайомитися з багатим теоретичним матеріалом з теми, що готують викладачі. Це і презентації,  і текстові документи, і відео, і структурно-логічні схеми та ін. Розроблені алгоритми виконання практичних навичок, є відеоалгоритми.   На занятті  студенти розв’язують ситуаційні задачі. Відбувається живе спілкування, студенти працюють методом малих груп по 2-3-5 чоловік. Дуже важливо, що ці задачі максимально наближені до реальних  життєвих ситуацій,  і студенти «виконують» різні ролі: медичної сестри чи фельдшера, і  перев’язувальної сестри, і операційної, і експертів.
      Не маючи можливості розігрувати ролі «наживо» («бери» і «роби») студенти  і викладачі онлайн проговорюють всі дії медичної сестри (фельдшера), послідовність виконання маніпуляцій,  «читають»  аналізи чи  ЕКГ і т.і.
      «Тобто на практичних заняттях  онлайн  викладачі мають змогу перевірити рівень знань та вмінь студентів через створені ними ситуації»,- вказала заступник директора. Саме карантин «прискорив» навчання і викладачів з питань інформатизації. Використання Google-об’єктів, і різноманітних сервісів, додатків і платформ дозволяє  сьогодні так організувати навчання студентів, що  можна оцінити їх  вміння узагальнювати  матеріал, вибирати головне, структурувати  його. Працюють викладачі і студенти з дошкою  Jamboard,  Padlet. Студенти  готують презентації  в PowerPoint, ментальні карти в Х-Mind, інфографіку  у програмі Canva та багато іншого. Про це говорили викладачі клінічних дисциплін – лікарі, що мають медичну освіту і великий досвід педагогічної  діяльності  та бажання навчати студентів якісно, сучасно.