Працюють циклові комісії…

     Вивченню нормативних документів було присвячене засідання циклових комісій суспільно-гуманітарного циклу, фізичної культури та природничо-наукової і математичної підготовки.
     Викладачі загальноосвітніх предметів на спільному засіданні циклових комісій розглянули статті Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» у редакції від 02.10.2021р., звернули увагу на основні поняття, визначення. У коледжі створені всі умови для здобуття повної загальної середньої освіти одночасно з отриманням фахової передвищої  освіти.
     Детально ознайомилися викладачі із професійним стандартом «Вчитель закладу загальної середньої освіти», затвердженим наказом №2736 від 23.12.2020р.  Виходячи із стандарту, визначили загальні компетентності вчителя, перелік професійних компетентностей, участь вчителя в організації безпечного та здорового освітнього середовища. Особливу увагу приділяли вивченню питання безперервного професійного розвитку. У коледжі всі викладачі підвищують власну компетентність на курсах, тренінгах, беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, у конкурсах «Педагогічний ОСКАР» та інших.
     Крім того, у коледжі всі викладачі володіють інформаційно-цифровою компетентністю і можуть добирати електронні освітні ресурси, оцінювати їх ефективність для досягнення навчальних цілей. Приділили викладачі особливу увагу партнерській взаємодії учасників освітнього процесу, обговорили методи роботи для розвитку пізнавальної діяльності здобувачів освіти, формуванню їх позитивної мотивації, застосуванню механізмів реалізації суб’єкт-суб’єктивного підходу в педагогічній діяльності.обговорили власні методичні рекомендації викладання предметів та організації освітнього середовища у 2020-2021н.р. відповідно до листа МОН від 22.09.2021р. № 1/9-482, врахували можливість дистанційного та змішаного навчання. У коледжі створені всі умови для проведення змішаного навчання, є можливість поєднання онлайн-занять з самостійним опрацюванням матеріалу та проведенням практичних, і теоретичних занять. Розроблені чіткі критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.