Співпраця з Управлінням державної служби якості освіти у Сумській області

     В.о.директора Лебединського фахового медичного коледжу імені професора М.І.Ситенка Жанна Смолова взяла участь у нараді для керівників закладів освіти «Функція контролю в управління закладом загальної середньої освіти в умовах розбудови його внутрішньої системи забезпечення якості», що була проведена Управлінням державної служби якості освіти у Сумській області.  Всі питання, які обговорювалися на нараді, є актуальними і для закладів фахової передвищої освіти. У  своїй діяльності коледж керується рекомендаціями державної служби якості освіти. Наразі, відповідно до нормативних документів та Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, проводимо самоаналіз діяльності коледжу, працюють  робочі та моніторингові групи, вивчаються питання  безпечного середовища, педагогічної діяльності, результатів навчання, управлінських процесів.
В.о директора, завідувач відділення, методист коледжу заслухали доповіді про організацію дистанційного навчання, нормативні та практичні аспекти, про контроль за станом виконання навчальних програм, за забезпеченням здорових та безпечних умов навчання і праці учасників освітнього процесу та інші питання.