Екзаменаційна сесія випускного курсу

     У коледжі  завершився І семестр навчання для студентів випускного курсу екзаменаційною сесією.
     Іспити з основних клінічних дисциплін: внутрішня медицина, хірургія, акушерство та гінекологія, педіатрія, студенти 4 курсу здавали у кілька етапів, на різних локаціях. Це були завдання, максимально наближені до реальних умов роботи  фельдшера швидкої або екстреної допомоги, завдання, що передбачали уміння діяти грамотно, швидко, чітко, злагоджено працювати у команді, уміння правильно поставити діагноз чи провести обстеження або дифереційну діагностику, визначати подальшу тактику фельдшера. 
     Студенти виконували практичні навички у складних умовах, за певний час. Вони розв'язували складні ситуаційні задачі з обмеженими даними, надавали невідкладну допомогу, проходили тестування. 
"Наше завдання - підготувати випускника, який був би конкурентноспроможним на ринку праці. Отже, він повинен вміти діяти розумно, надавати невідкладну допомогу в екстрених умовах, працювати з різними пацієнтами, проводити серцево-легеневу реанімацію, приймати виважені рішення, працювати  у команді, - говорить в.о. директора Жанна Смолова.  Тому ми уже давно орієнтуємося  саме на такий діяльнісний підхід у освітньому процесі.  На заняттях студенти і викладачі  працюють з покроковими алгоритмами не тільки  виконання практичних навичок,  а й ситуаційних задач.  І на екзаменах ми відмовилися від білетної системи, а  орієнтуємося на клінічний сценарій з кожної дисципліни.
     Успішно  скласти іспити студентам допоміг проект "Практика щодня", де студенти мали можливість працювати у відділеннях обласної клінічної лікарні, міської клінічної лікарні м. Суми, Центру екстреної медичної допомоги та Медицини катастроф відповідно до угод про співпрацю."