Онлайн практичний семінар «Особливості проведення базової серцево-легеневої реанімації у дорослих і дітей»

     Ми навчаємося… 

     Викладачі клінічних дисциплін коледжу провели онлайн практичний семінар, на якому знайомилися з відеопроектами: «Особливості проведення базової серцево-легеневої реанімації у дорослих і дітей», переглянули  практичний сценарій «Серцево–легенева реанімація  у дорослих на догоспітальному етапі»,  наданий   TESIMED–Center  for Medical simulation у рамках проекту «Впровадження протоколів надання ЕМД на догоспітальному етапі» за підтримки групи експертів України та країн ЄС. Викладачі-«клініцисти», лікарі детально обговорили сучасні підходи до проведення серцево-легеневої реанімації.

     Щоб навчати якісно наших студентів, викладачі самі повинні навчатися, бути інформованими про сучасні підходи  до патогенезу хвороб, до нових методів лікування та надання допомоги. Наші викладачі постійно беруть участь у медичних конференціях, вебінарах, семінарах, телемостах з актуальних питань медицини, щоб все нове, сучасне пояснити нашим студентам. Тому рівень підготовки випускників коледжу є високим, що гарантує їм гарне працевлаштування.