Продовжуються методичні читання...

     Питання формування ключових компетентностей у коледжі не нове. Уже упродовж кількох років (мабуть ще з 2007р.)  так чи інакше розглядалася реалізація цих компетентностей на  нарадах, засіданнях творчих груп. А головне-  упродовж кількох років педагогічний колектив сприяв формуванню цих компетентностей засобами  урочної та позанавчальної діяльності. Багато років методична проблема року у коледжі звучить «Формування  професійної компетентності шляхом упровадження інноваційних технологій».
     Аналізуючи діяльність коледжу за попередні роки, варто відмітити, що педагогічний колектив завжди йшов у ногу з часом. Працювали творчі групи, розроблялися  Програми упровадження ключових компетентностей,  ІКТ та інші, які сприяли високій якості знань випускників, їх конкурентоспроможності на ринку праці.
Педагогічний колектив використовує у своїй  діяльності компетентнісний підхід до формування змісту освіти та рекомендації міжнародної комісії  Ради Європи, експертів країн Європейського Союзу, НУШ, які визначають поняття компетентності як «здатність  застосовувати знання й  уміння», що забезпечує активне застосування навчальних  досягнень у нових ситуаціях.
     Сьогодні ми розуміємо, що найбільш успішними на ринку праці в найближчий час будуть фахівці, які можуть навчатися впродовж життя, критично  мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями.    Тому для нас, педагогів, актуальними є наша компетентність навчити студентів здобувати знання, використовуючи різноманітні джерела інформації, створити умови для розвитку у студентів важливих ключових компетентностей.    Тому сьогодні під час методичних читань, викладачі коледжу ще раз систематизували свої знання з ключових компетентностей та визначили як, яким чином, за допомогою яких інструментів вони упроваджуються у робочі   програми кожної дисципліни, кожного предмета.