Атестація викладачів коледжу

    Атестація викладачів як система заходів, що спрямована на всебічне оцінювання їх педагогічної діяльності, має на меті ще і стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього процесу.
    У березні 2021 року у Лебединському фаховому медичному коледжі ім.проф. М.І Ситенка відбулася чергова атестація педагогів. Цього разу атестувалися 5 викладачів на відповідніcть  займаній посаді та кваліфікаційній категорії, 3 – на підвищення кваліфікаційної ктегорії.
    Всі викладачі коледжу, що атестувалися, мають у своєму творчому доробку цікаві матеріали, що підтверджують їх досвід, власні статті, опубліковані у фахових виданнях, підтвердження участі у Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах.
    Атестація – це не тільки своєрідний звіт про методичні здобутки кожного викладача, аналіз того, що зроблено, а й визначення планів на майбутнє. А плани викладачів направлені на реалізацію методичної проблеми коледжу «Формування професійної компетентності медичних працівників шляхом упровадження інноваційних технологій». У коледжі проводиться робота щодо упровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Всі викладачі працюють на платформі Q-Suite, використовують сучасні комп’ютерні інструменти, що дозволяють якісно, ефективно проводити навчання як в онлайн-форматі так і в онфлайн.