Інформація

Статут фахового медичного коледжу
Структура та органи управління коледжу
Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Ліцензія на провадження освітньої діяльністі
Сертифікати про акредитацію
Коледж як суб'єкт підвищення кваліфікації
Коледж як провайдер заходів безперевного професійного розвитку (БПР)
Антикорупційна діяльність
Річний звіт про діяльність коледжу
Моніторинг якості освіти
Інформація про вакантні посади та проведення конкурсу
Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання
Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Правила прийому у 2024 році
Ліцензований обсяг (та фактична кількість осіб, що навчаються)
Розмір плати за навчання
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Щорічний звіт про діяльність директора коледжу
Мова освітнього процесу
Матеріально-технічне забезпечення
Кадровий склад училища
Фінансова інформація
Конкурс підручників